Menu
home
>>
ติดต่อสำนักงาน

ติดต่อ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) เลขที่ 181 หมู่ 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5315-2135 ต่อ 6
โทรสาร: 0-5315-2137
อีเมล : [email protected]
แผนที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย): Latitude: 19.92900 Longitude: 99.86964

Scroll Up Skip to content