Menu
home
>>
สทช.ที่ 17 (เชียงราย) ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะแบบเคลื่อนที่

วันที่ 25 เมษายน 2565 หน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะแบบเคลื่อนที่ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก 2 สายทาง ชร.5023 สาย จ3 ผังเมืองรวมเชียงราย อ.เมือง และสายทาง ชร.1063 แยก ทล.1 – ท่าเรือเชียงแสน อำเภอเมือง,แม่จัน,ดอยหลวง, เวียงเชียงรุ้ง,เวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายที่กำหนด จากการตรวจสอบไม่พบรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายที่กำหนด

Scroll Up Skip to content