กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

    เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ สองข้างทางถนนสาย ชร.3037 โดยมีนายสมชาย กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 17
เป็นประธานจัดกิจกรรมครั้งนี้

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)