ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เทศกาลปีใหม่2558     โครงการประชุมสัมมนา "เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดฝึกอบรมให้แก่ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558"     การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ระยะที่ 2     อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ประจำปีงบประมาณ 2557     โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านการปรับปรุงป้ายจราจรเพื่อความปลอดภัยรองรับการเข้าสู่ AEC สำหรับ อปท.     4S สร้างสรรค์คืนความสุข ชาว ทช. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557     องค์ความรู้ การประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่น     สทช.ที่17(เชียงราย) ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่     องค์ความรู้ 2557     คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)    

กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

    เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ สองข้างทางถนนสาย ชร.3037 โดยมีนายสมชาย กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 17
เป็นประธานจัดกิจกรรมครั้งนี้

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)